Skip to content

Cyberbezpieczny Samorząd

Cyber Bezpieczny

Co powinien zrobić urząd aby zwiększyć ochronę swoich systemów oraz danych?

Jakie są aktualne rozwiązania pozwalające na zabezpieczenie przed atakami hakerskimi?

 

Aktualnie najlepszym rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo samorządów jest trwający program Cyberbezpieczny samorząd, który już niebawem wejdzie w fazę praktycznej realizacji. 

Program ma na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy i narzędzi z zakresu cyberbezpieczeństwa pracownikom administracji publicznej. To inicjatywa, która ma pomóc zrozumieć, a w następstwie skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom w sieci. 

Więcej szczegółów na temat cyberbezpiecznego samorządu znajduje się na stronie gov.pl

Jak otrzymać wsparcie od ekspertów?

W kontekście działań zabezpieczających, kluczowe jest nie tylko posiadanie odpowiedniej wiedzy i narzędzi, ale również współpraca z doświadczonymi partnerami, którzy pomogą w sprawnej realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

Jak możemy wesprzeć Państwa instytucję samorządową w realizacji projektu? 

Posiadamy w naszym zespole rzetelnych ekspertów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, którzy spełniają wymogi niezbędne do udzielania wsparcia w zakresie programu Cyberbezpieczny Samorząd oraz  do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

Wsparcie inżyniera kontraktu obejmuje:

  • Opracowanie opisów technicznych dla sprzętu, oprogramowania i usług, które będą przedmiotem zapytania ofertowego lub przetargu.
  • Opracowanie kryteriów oceny ofert, aby zapewnić wybór najbardziej odpowiednich rozwiązań.
  • Opracowanie wymagań dla odbiorów oraz mierników jakości, co jest kluczowe dla utrzymania wysokich standardów.
  • Ustalanie warunków równoważności, aby zapewnić elastyczność i adekwatność rozwiązań.
  • Udzielenie wsparcia w postępowaniach publicznych i udzielanie odpowiedzi na pytania, co zwiększa przejrzystość i efektywność procesu.
  • Utrzymanie zgodności z przedmiotem wniosku oraz założeniami projektu Cyberbezpieczny Samorząd, co jest kluczowe dla sukcesu projektu.
  •  Wsparcie w rozliczeniu projektu, aby zapewnić jego prawidłowe zakończenie i ocenę.

Ponadto:

  • Przeprowadzimy audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne
  • Przygotujemy i wdrożymy SZBI (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji)
  • Przeprowadzimy szkolenie pracowników