Skip to content
Dyżur

Dyżury Aptek

Rozwiązanie dla Powiatów

Kopia – Dyżury Aptek Oferta
Projekt Bez Nazwy (38)
Moduł Dyżury aptek

Moduł „Dyżury aptek” zapewnia zaawansowane funkcje zarządzania informacjami o dyżurach aptek w powiecie. Został zaprojektowany z myślą o wygodzie i skuteczności, dostosowując się do potrzeb powiatu i mieszkańców.

Został zaprojektowany z myślą o wygodzie i skuteczności, dostosowując się do potrzeb powiatu i mieszkańców.

Korzyści dla powiatu
moduł ułatwia zarządzanie dyżurami aptek i informuje mieszkańców o dostępności aptek.
dzięki łatwości dostępu i interaktywnym funkcjom, mieszkańcy są na bieżąco informowani o dyżurach aptek
możliwość dostosowania do obowiązującej ustawy dla danego powiatu.
Funkcje Modułu

Dostępność: moduł jest dostępny dla każdego użytkownika na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej.

Funkcja1
Funkcja2

Sortowanie: pozwala na sortowanie aptek z podziałem na aktualnie otwarte oraz wszystkie dostępne, z opcją sortowania według: odległości, godzin otwarcia, zamknięcia oraz alfabetycznie.

Informacje o dyżurach: prezentuje w jakich godzinach dana apteka pełni dyżur, z wykazem godzin pełnienia dyżurów w skali całego tygodnia.

Projekt Bez Nazwy (37)
Projekt Bez Nazwy (38)

Lokalizacje aptek: pokazuje lokalizację danej apteki, z możliwością kliknięcia i przejścia bezpośrednio do wyznaczania trasy do niej.

Pozostałe funkcje modułu
Informacje: przy każdej aptece widoczna jest odległość dzieląca użytkownika od danej apteki oraz bezpośredni numer telefonu, pod którym można się z nią skontaktować.
Konfiguracja: możliwość konfiguracji i dopasowywania dodatku w zależności od potrzeb i uchwały, do której dostosowuje się powiat.
Moduł jest dostępny w wielu językach.
Informuje, która apteka i kiedy pełni rolę pogotowia pracy
Jak działa moduł?
Zobacz jak działają Dyżury Aptek:
Przykład realizacji
Realizacje
Powiat Prudnicki

Powiat Prudnicki

Kontakt