Skip to content

RADA 365

System głosowania i obsługi rady

Rada 365 Edytowalna
Rada365
Czym jest Rada365?

Rada 365 to narzędzie, wspierające pracę w każdym kroku przeprowadzonego posiedzenia rady: gminy, miasta, powiatu, województwa lub innego podmiotu w formie elektronicznej.

Integrujemy sie z dowolnym BIPem lub stroną internetową. Integracja umożliwi Ci transmisję posiedzenia na stronie www, BIP lub odtworzenie
nagrań archiwalnych z zapisem transmitowanych posiedzeń.

Czym Jest Rada Kopia
Jak działa system Rada365?
W panelu zarządzania zostają wprowadzane konta dla radnych, termin kolejnej sesji oraz materiały dla radnych w postaci elektronicznej,
W panelu zarządzania zostają wprowadzane konta dla radnych, termin kolejnej sesji oraz materiały dla radnych w postaci elektronicznej,
Radni otrzymują powiadomienia e-mailowe lub SMS z informacją o terminie następnej sesji, wraz z dostępem do porządku obrad i przygotowanych materiałów.
Radni otrzymują powiadomienia e-mailowe lub SMS z informacją o terminie następnej sesji, wraz z dostępem do porządku obrad i przygotowanych materiałów.
Podczas posiedzenia zastaje sprawdzona obecność radnych, co umożliwia im uczestnictwo w elektronicznych głosowaniach za pośrednictwem systemu.
Podczas posiedzenia zastaje sprawdzona obecność radnych, co umożliwia im uczestnictwo w elektronicznych głosowaniach za pośrednictwem systemu.
Radni głosują elektronicznie, używając dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu i przeglądarki internetowej, takiego jak laptop, tablet lub smartfon.
Radni głosują elektronicznie, używając dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu i przeglądarki internetowej, takiego jak laptop, tablet lub smartfon.
Aktualny punkt posiedzenia jest wyświetlany na ekranie projektora.
Aktualny punkt posiedzenia jest wyświetlany na ekranie projektora.
Wyniki głosowań są wyświetlane po zakończeniu każdego głosowania,
Wyniki głosowań są wyświetlane po zakończeniu każdego głosowania,
Po zakończeniu posiedzenia automatycznie generowany jest protokół z obrad.
Po zakończeniu posiedzenia automatycznie generowany jest protokół z obrad.
Protokół, porządek obrad wraz z projektami uchwał oraz nagranie mogą być eksportowane do strony internetowej lub BIP w formie publikacji informacji publicznej zawierającej wymagana metryczkę.
Protokół, porządek obrad wraz z projektami uchwał oraz nagranie mogą być eksportowane do strony internetowej lub BIP w formie publikacji informacji publicznej zawierającej wymagana metryczkę.
Dlaczego warto korzystać z tego rozwiązania?
Biuro rady otrzyma raport z materiałami dotyczącymi posiedzenia – gdy zdefiniujesz porządek obrad i przygotujesz projekty uchwał oraz inne załączniki. System automatycznie powiadomi radnych o posiedzeniu za pomocą wiadomości e-mail i SMS. Radni otrzymają informację o terminie spotkania i zapoznają się z wysłanymi do nich materiałami, a biuro rady otrzyma potwierdzenie o odebraniu materiałów przez radnego.
Skrócisz czas potrzebny na przygotowanie materiałów do sesji – integracja z BIP usprawni przygotowywanie dokumentów, np. projektów uchwał i zarządzeń i wysyłanie ich do radnych. Zyskasz więcej czasu na realizację innych zadań i skupisz się na rozwiązywaniu problemów mieszkańców.
Zmienisz porządek obrad w trakcie trwania sesji. Poprawiony porządek obrad wyświetlisz na ekranie w sali obrad oraz na ekranie transmisji.
Wszystkie działania w czasie obrad wykonasz w jednym systemie. RADA365 zintegrowana z usługą transmisji pozwoli Ci w pełni skupić się nad przebiegiem sesji. Możesz zajmować się wyłącznie dyskusją nad projektami uchwał oraz głosowaniem nad ich przyjęciem lub odrzuceniem.
Szybko opublikujesz uchwały podjęte przez radę i wyniki głosowań. Integracja systemu RADA365 z BIP umożliwia natychmiastową publikację materiałów przed i po sesji, w tym porządek obrad, wyniki głosowań imiennych oraz protokół z obrad. Porządek obrad zawiera aktywne odnośniki prowadzące do poszczególnych punktów na nagraniu, dzięki temu w łatwy sposób dotrzesz do fragmentu nagrania, w którym omawiany jest wybrany punkt.
Funkcjonalności Rada365

głosowanie online

Wszystkie głosowania możesz przeprowadzić online z poziomu tabletu, smartfona i laptopa z dostępem do Internetu.

głosowanie tajne i specjalne

System umożliwia przeprowadzanie głosowań tajnych w sposób gwarantujący anonimowość.

składanie interpelacji i zapytań drogą elektroniczną

Radni składają interpelacje wewnątrz systemu w formie elektronicznej, a Przewodniczący automatycznie otrzymuje powiadomienie o tym fakcie. Wszystkie interpelacje automatycznie opublikujesz w BIP.

komunikacja z radnymi

Z pomocą systemu RADA365 szybko skontaktujesz się z wszystkimi członkami rady. Dostarczysz im niezbędne dokumenty przed posiedzeniem, wyślesz wiadomości wewnątrz systemu oraz powiadomienia e-mail i SMS.

transkrypcja (automatyczna, manualna, samodzielna )

Do wyboru masz 3 rodzaje transkrypcji, które umożliwią osobom niesłyszącym zapoznanie się z treściami omawianymi na transmitowanych sesjach rady.

transmisja online

Transmisja będzie dostępna przez cały czas trwania obrad, będzie wyświetlać aktualny punkt posiedzenia oraz wyniki głosowań.

sesje zdalne

System wideokonferencji dostępny w RADA365 umożliwia przeprowadzenie obrad zdalnie bez konieczności spotkania na sali obrad.

dostęp na wszystkich urządzeniach mobilnych

RADA365 działa na smartfonach, tabletach i laptopach bez konieczności instalowania specjalnej aplikacji

Zobacz jak działa RADA365
Przykłady realizacji
Powiatopolski
Samorządowi Województwa Opolskiego zależało na: zsynchronizowaniu wszystkich niezbędnych elementów do prowadzenia posiedzeń rady oraz na współpracy z jednym dostawcą usług. W odpowiedzi na te potrzeby zaimplementowaliśmy system RADA365, transmisję oraz zaopatrzyliśmy samorząd w niezbędny sprzęt. (33 radnych)

Samorząd Województwa Opolskiego

Samorządowi Województwa Opolskiego zależało na: zsynchronizowaniu wszystkich niezbędnych elementów do prowadzenia posiedzeń rady oraz na współpracy z jednym dostawcą usług. W odpowiedzi na te potrzeby zaimplementowaliśmy system RADA365, transmisję oraz zaopatrzyliśmy samorząd w niezbędny sprzęt. (33 radnych)
Dobrzen

Gmina Dobrzeń Wielki

Gmina Dobrzeń Wielki chciała dostosować się do aktualnych przepisów prawnych. W odpowiedzi na potrzebę gminy dostarczyliśmy jej odpowiedni sprzęt, system RADA365 oraz umożliwiliśmy przeprowadzanie transmisji oraz transkrypcję. (15 radnych)
Klodzko
Powiat Kłodzki zgłosił się do nas z zapotrzebowaniem na transmisję obrad oraz sprzęt. 2 lata później rozszerzył współpracę o system Rada365 i transkrypcję. (34 radnych)

Powiat Kłodzki

Powiat Kłodzki zgłosił się do nas z zapotrzebowaniem na transmisję obrad oraz sprzęt. 2 lata później rozszerzył współpracę o system Rada365 i transkrypcję. (34 radnych)

Kontakt